Nieuwe ouders

Fijn dat u belangstelling heeft voor onze school. We heten u graag welkom!

Een keuze maken voor een basisschool voor je kind is niet gemakkelijk. Er zijn veel zaken veranderd sinds u zelf op school zat.

We adviseren u om de tijd te nemen voor de keuze. Om een goed beeld te krijgen, nodigen we u graag uit voor een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek kunt u uw vragen kwijt. Aansluitend laten we de school graag in bedrijf zien. Op die manier kunt u een gevoel krijgen bij onze school.
Aangezien wederzijds vertrouwen de basis is voor een goede samenwerking, is het raadzaam om het gevoel een belangrijke plek te geven in de keuze voor een school.

Wennen op school

Voor jonge kinderen is de overstap naar de basisschool soms best spannend. Om die stap zo goed mogelijk te laten verlopen, mag uw kind een aantal dagdelen komen wennen. Tegen de tijd dat uw kind vier jaar wordt, nemen we contact met u op om hierover afspraken te maken. U kunt uiteraard ook zelf bellen om hierover afspraken te maken.