Buitenschoolse opvang

 

Zowel de voorschoolse als naschoolse opvang is door school uitbesteed aan Stichting Kwest. ZIj brengen de kinderen naar school en 's middags worden de kinderen weer opgehaald. De Kwestfactory vindt u aan de Dijkstraat.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met: Stichting Kwest, Druivenstraat 30, 2671 SK Naaldwijk, telefoonnummer 0174-670303

Wat moet u weten