Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.

Elke leerling van groep 5, 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. In juli kiest de groep twee nieuwe vertegenwoordigers voor het komende schooljaar.

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.

De leerlingenraad verzamelt in de groepen onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden en bespreeekt deze in de vergadering. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt en verslag gedaan in de groepen. 
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Praten over (de aanpassing van) school/ plein regels en er iets mee doen
  • Meedenken over de nieuwbouw
  • De sfeer op school bespreken en verbeteren
  • Nadenken over de besteding van bepaalde gelden