Schooltijden

Onze school hanteert het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op school lunchen. Alle kinderen eten samen in de klas met hun leerkracht. Na de lunch gaan de kinderen naar buiten onder begeleiding van overblijfkrachten en onderwijsassistenten. De leerkrachten houden dan pauze. Op woensdag zijn de kinderen in de middag vrij en lunchen de kinderen thuis. 

Elke dag gaan de deuren om 8.20 uur open en kunnen de kinderen alvast hun klas in. 

Schoolrooster

Maandag08:30 - 14:30 uur
Dinsdag08:30 - 14:30 uur
Woensdag08:30 - 12:30 uur
Donderdag          08:30 - 14:30 uur
Vrijdag08:30 - 14:30 uur

 

De kinderen lunchen in de groep met de leerkracht.

Na de lunch is er een buitenpauze, overblijfkrachten en onderwijsassistenten begeleiden het buitenspelen.

De overblijfkosten bedragen €45,00 per jaar (€4,50 per maand voor kinderen die later instromen).