School Ondersteunings Profiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school aan kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.