Medezeggenschapsraad

Naast de Oudercommissie hebben we op De Hoeksteen ook een wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad, afgekort MR. 

De MR bestaat uit twee ‘geledingen’: een vertegenwoordiging van ouders én een vertegenwoordiging van leerkrachten.

Ouders: Jantina Coffie, Anita van den Berg en Dennis Stuijfzand

Leerkrachten: Corine van Geest, Trudy van der Kruijk en Carina van der Linden

Samen bespreken we zaken rondom het onderwijsbeleid op school, zoals het jaarplan, het leermiddelenplan en de begroting. Daarnaast gaan we aan slag met de profilering van school.

De oudergeleding van de MR stelt zich voor….

Mijn naam is Anita van den Berg-Kuijvenhoven en ik ben sinds 2022 actief lid van de MR. Ik ben moeder van Thomas, Jelte en Lars. En werkzaam als doktersassistente.Door mijn deelname aan de MR hoop ik te functioneren als klankbord tussen ouders en school. Daarbij mee te denken over het beleid van de school. En deze op een positief kritische wijze te adviseren.Te behouden wat er is en kwaliteit te waarborgen. Voor ontwikkeling en groei van de Hoeksteen in de toekomst. Zodat er een fijne en veilige leeromgeving blijft, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en met plezier op kunnen terugkijken.

Ik ben Dennis Stuijfzand de vader van Damian.  In ben werkzaam als business consultant en neem daarnaast ook zitting in de ondernemingsraad. Door mijn OR lidmaatschap ken ik het belang van een dergelijke raad. Als lid van de MR hoop ik bij te dragen in het behoudt van de fijne, veilige, prettige en goede school, met predicaat excellente school, zoals de Hoeksteen nu is.

Uiteindelijk willen we allemaal dat onze kinderen zich kunnen ontplooien en het goed hebben op de basisschool. Heb je suggesties die hieraan bij kunnen dragen alle ideeën zijn welkom. Dit kan door een van de MR-leden aan te spreken of een bericht te sturen via Social Schools.