Medezeggenschapsraad

Naast de Oudercommissie hebben we op De Hoeksteen ook een wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad, afgekort MR.

De MR bestaat uit twee ‘geledingen’: een vertegenwoordiging van ouders én een vertegenwoordiging van leerkrachten.

Ouders: Jeanin Bouwman-Treffers, Esther Alsemgeest-van Geest, Willem Geselschap

Leerkrachten: Marianne de Brabander (voorzitter), Corine van Geest (secretaris), Leonie van der Houwen (lid GMR)

Samen bespreken we zaken rondom het onderwijsbeleid op school, zoals het jaarplan, het leermiddelenplan en de begroting. Daarnaast gaan we aan slag met de profilering van school.

De oudergeleding van de MR stelt zich voor….

Hallo,

Mijn naam is Jeanin Bouwman-Treffers en ik ben met ingang van 1 september 2016 actief als ouderlid in de MR. Ik ben naast moeder van Koen (groep 8) en Lotte (groep 4), advocaat en ondernemer. In de MR wil ik graag ouders vertegenwoordigen met als als doel het behouden en verder uitbouwen van de Hoeksteen als fijne, veilige en opbouwende leeromgeving voor onze kinderen waar het kind altijd centraal wordt gesteld en hoop zo mijn steentje bij te kunnen dragen aan het creëren van een fijne basisschool ervaring voor onze kinderen. Voor schoolgerelateerde vragen kunt u mij mailen op treffers@taurusadvocaten.nl.

Mijn naam is Esther Alsemgeest-van Geest, sinds dit schooljaar actief in de MR. Mijn zoon Jonathan zit in groep 6. Door zitting te nemen in de MR hoop ik de kwaliteiten van de school te bewaken en mee te bouwen aan de ontwikkeling van de Hoeksteen.

“Ik ben Willem Geselschap, vader van Noor en Teun. Ik ben hoofd juridische zaken bij de landelijke beroepsvereniging van notarissen, de KNB. Vanaf dit jaar maak ik onderdeel uit van de MR. Bij de invulling van deze taak is het voor mij van belang dat bij alle beslissingen er op gelet wordt, dat de Hoeksteen haar open karakter behoudt. Dat wil zeggen dat iedereen mee moet kunnen blijven doen, de school een solide financiële basis houdt, iedereen zich veilig blijft voelen op school en dat de kwaliteit van het onderwijs behouden blijft.”

Uiteindelijk willen we allemaal dat onze kinderen zich kunnen ontplooien en het goed hebben op de basisschool. Heb je suggesties die hieraan bij kunnen dragen alle ideeën zijn welkom. Natuurlijk kan dit door een van de MR-leden aan te spreken, maar ook is het mogelijk om een bericht achter te laten via het postvakje van de MR in de directiekamer.