Onze school

Missie en Visie

De Hoeksteen in Honselersdijk is een school die kwalitatief onderwijs biedt aan kinderen in de basisschoolleeftijd in Westland. Wij dragen de christelijke identiteit uit met de daarbij behorende normen en waarden en doen dit op een eigentijdse manier. Op onze school is iedereen welkom, ongeacht de achtergrond. Wij beseffen ons als geen ander dat ieder kind uniek is. Een kind is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling; waarbij betrokken leerkrachten en ouders onmisbaar zijn. Onze school biedt kinderen een veilige ruimte om zich optimaal cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Die verantwoordelijkheid dragen wij met elkaar.

Wij bereiden kinderen actief voor op deelname aan de steeds veranderende maatschappij, waarbij de vaardigheden van de 21e eeuw centraal staan. Samen met de kinderen gaan we op weg om de wereld en hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Plezier in leren vinden we belangrijk.

Om dit te bewerkstelligen werken de kinderen onder andere zelfstandig met dag- en weektaken. Ook vormen communicatieve vaardigheden een belangrijk onderdeel van ons onderwijs en is samenwerken met respect voor elkaars kwaliteiten essentieel. Wij bieden onze leerlingen handvatten om voorbereid de wereld in te gaan en kansen te grijpen die het leven hen biedt. De Hoeksteen draagt bij aan een stevige basis.

Leren van én met elkaar op de Hoeksteen:

‘ Je basis voor nu en later’ .