Oudercommissie

De oudercommissie (OC) heeft een ondersteunende taak tijdens evenementen op en rond school. Door het helpen organiseren van deze activiteiten wil de OC de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd bieden. Ook beheert de OC de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze vrijwillige ouderbijdrage worden deze leuke extra activiteiten mede bekostigd.

Wat doet de oudercommissie
De OC helpt bij tal van activiteiten en ondersteunt hiermee het team van leerkrachten. Zo kunt u denken aan de informatie- en voorlichtingsavonden maar ook de Sinterklaasviering, de kerst- en paasviering, het afscheid van groep 8 etc. Per activiteit is er een contactpersoon vanuit de OC, die aanspreekpunt is voor de leerkrachten. Voor die activiteit worden de taken vooraf in samenspraak met de leerkrachten verdeeld.

Heeft u vragen of lijkt het u leuk de oudercommissie te komen versterken? U kunt ons bereiken via e-mail: oc@hoeksteen.pcpow.nl

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit ongeveer10 ouders.