De weg naar een VO-advies

Wij vinden het belangrijk dat uw kind onze school verlaat met een VO-advies dat past bij uw kind. Bij deze advisering kijken wij naar hart, hoofd en handen; naar de talenten van uw kind. We zoeken samen naar een school voor voortgezet onderwijs waar uw kind zich verder kan ontwikkelen.

Het is voor ons van belang dat het eindadvies in groep 8 geen verrassing is voor u en uw kind. Al vanaf groep 6 bespreken wij met u en uw kind het uitstroomprofiel. In groep 7 wordt een pre-advies opgesteld en wordt er een werkdocument opgesteld: wat is er nodig om een passend advies te kunnen geven? Welke vakgebieden/ vaardigheden hebben extra aandacht nodig? Wat is hierbij de rol van ouders, leerkrachten en wat gaat het kind zelf doen? In groep 8 vormt dit werkdocument een belangrijk onderdeel tijdens het adviesgesprek en krijgt u in december van de leerkracht het eindadvies.

Wij adviseren ouders om al in groep 7 de open dagen en voorlichtingsavonden van scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken. Het is belangrijk voor de kinderen om school te bezoeken en zo de verschillen tussen scholen te ervaren. Dit maakt de keuze voor een school makkelijker.

Deze werkwijze leidt tot een adviesproces waarin voor ouders, kind en leerkracht een actieve rol is weggelegd. Uw kind heeft geleerd wat zijn talenten zijn, weet wat hij kan en wil en kan zijn eigen leerproces evalueren. U als ouder bent de expert van uw kind, u kent uw kind als geen ander. De leerkracht is de onderwijsexpert en kan de ontwikkeling van uw kind beoordelen.

Samen, ouder, kind en leerkracht, hebben wij een gezamenlijk einddoel: EEN PASSEND VO-ADVIES!